môi trường văn phòng

1692-201911261535213886.JPG


Thiết kế một phong cách văn phòng phong cách để cung cấp nhân viên với một môi trường làm việc thoải mái. Bây giờ có những cục Kỹ thuật Công nghệ, Sở Ngoại thương, After Phòng Kinh doanh, Phòng Kinh doanh nội địa, và Sở Tài chính chủ làm việc ở đây.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật